แอป ThaID (ไทยดี) แสดงบัตรประชาชนผ่านแอปได้

Last updated: 16 มี.ค. 2566  |  5306 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอป ThaID (ไทยดี) แสดงบัตรประชาชนผ่านแอปได้

   แอป ThaID (ไทยดี) แสดงบัตรประชาชนผ่านแอปได้ หน่วยงานภาครัฐประกาศยกระดับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โดยในเช้าวันนี้ 14 มีนาคม 2566 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ นำเสนอนิทรรศการผลการพัฒนาระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ThaID” หรือ “ไทยดี”

    กระทรวงมหาดไทยคิดแพลตฟอร์มไทยดี (ThaID) เป็นการแสดงตัวตนออกมา เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน การแสดงตัวตนในสนามบินรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน

   การที่มหาดไทยได้พัฒนาแอป การแสดงตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากในยุคสมัยนี้ เพราะการแสวงหาประโยชน์ การทุจริต การกระทำที่ไม่สุจริตในปัจจุบันนั้นแฝงมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนา ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย เช่น การจ่ายเงิน การใช้เงิน การใช้ e-Wallet วันนี้สิ่งต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการมานั้นเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนจำนวนมาก ในการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟ รถไฟฟ้า ซึ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ประชาชนทุกคนจะได้ประโยชน์ ได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัย พร้อมกันนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการให้มีการติดตามประเมินผล เมื่อเปิดใช้งานไปแล้วมีประชาชนสนใจเท่าไร ตรวจพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อนำมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า “กระทรวงมหาดไทยได้นำนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลมาขับเคลื่อน ด้วยการมอบแนวทางการทำงานให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสากิจในสังกัด ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงาน

   นอกจากนี้ กรมการปกครอง ได้พัฒนาระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification Service) เพื่อให้หน่วยงานผู้ให้บริการด้านพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใช้บริการ โดยการส่งเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรูปภาพใบหน้าตามรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของกรมการปกครอง และตอบกลับผลการเปรียบเทียบเป็นร้อยละของคะแนน การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันแทนระบบเดิมที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต้องมาเผชิญหน้าและแสดงตน เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ เป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเดิม

 

   ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอป ThaiD ได้ทั้งทาง Play Store และ App Store ซึ่งมีงานบริการประชาชนที่สำคัญที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เช่น การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือการดูสำเนาทะเบียนบ้านฉบับดิจิทัลผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว และสามารถแสดงตนทั้งในสนามบินต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมแทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน

 

อ้างอิง และ cover กระทรวงมหาดไทย PR ,  เนื้อหาบทความจาก it24hrs.com
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้