VTEC PREMIEUM WARRANTY ประกันหน้าจอแตก คุ้มครอง 1 ปี
สำหรับสมาร์ทโฟนแบรนด์ OPPO  VIVO  SAMSUNG  XIAOMI และ HONOR
 

สิทธิประโยชน์

1.  คุ้มค่าราคาเพียง 399 บาท คุ้มครองหน้าจอ 1 ปี / 1 ครั้ง
2. ชำระค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนหน้าจอเพียง 20%  
3. ฟรี! ค่าดำเนินการ
4. ฟรี! ตรวจเช็คสุขภาพเครื่อง
5. ฟรี! บริการทำความสะอาดเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV*
 
*สำหรับการตรวจเช็คสุขภาพเครื่อง/ทำความสะอาดเครื่องด้วยแสงUV สามารถรับบริการได้ที่แผนกวีเทคเซอร์วิส ที่ วีเทคคอมพิวเตอร์ สาขาสำนักงานใหญ่ ใกล้วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ระยะเวลา 1ปี/1ครั้ง


เงื่อนไขความคุ้มครอง
   1. ความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุ เกิดขึ้นเฉียบพลันไม่สามารถควบคุมได้ ต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือ จนทำให้หน้าจอแตกร้าว รวมถึงระบบ Touch Screen แต่ไม่รวมความเสียหายอื่นๆ ต่อตัวเครื่องข้อมูลและระบบอื่นๆ
   2. กระจกหน้าจอแตกร้าว แยกออกเป็นชิ้นส่วนโดยชัดเจน
   3. ความคุ้มครองหน้าจอแตก 1ปี ลูกค้าสามารถเคลมได้ 1 ครั้ง  หากใช้บริการแล้วถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน
   4. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี กรณีหน้าจอแตก ตามเงื่อนไข ยี่ห้อ และรุ่นราคา ที่บริษัทฯ กำหนด สมาร์ทโฟน OPPO VIVO SAMSUNG XIAOMI HONOR  ราคา 3,000 บาทขึ้นไป เท่านั้น
   5. ค่าใช้จ่ายหากกรณีหน้าจอแตก ลูกค้าชำระค่าใช้จ่าย ค่าบริการ จากการเปลี่ยนหน้าจอ เพียงแค่ 20%  
   6. ประกันหน้าจอแตก 1 ปี ต้องซื้อพร้อมตัวเครื่องทันที ในวัน-เวลา และใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น
   7. โทรศัพท์มือถือที่ได้รับความคุ้มครอง กรณีหน้าจอแตก ต้องจัดจำหน่ายโดย บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เท่านั้น
   8. สิ้นสุดการรับประกัน เมื่อเกิดกรณี ครบอายุการรับประกัน ชื่อผู้เคลมไม่ตรงตามใบเสร็จ  การนำมือถือเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของแบรนด์ หรือของวีเทคคอมพิวเตอร์
   9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือว่าคำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
  10. โปรแกรมประกันหน้าจอแตก VTEC Premium  Warranty 1 ปี  เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ. 2566 - จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 
ขั้นตอนการเคลม
1. นำส่งเครื่องเคลม
     1.1  ส่งเครื่องเคลมได้ที่ สาขา ของวีเทคคอมพิวเตอร์ ทั้ง 8 สาขา
     1.2 หรือส่งเครื่องเคลมได้ที่ ฝ่ายบริการ (Service)  วีเทคคอมพิวเตอร์ สาขาสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 (เฉพาะวันทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30- 18.00 น.)
2. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการเคลม
     2.1   ตัวเครื่องโทรศัพท์ มือถือที่ได้รับความเสียหาย
     2.2  เอกสารประกอบการประกันหน้าจอแตก บัตร VTEC Premium Warranty Card
     2.3  สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่อง หากซื้อในนามบริษัทหรือห้างร้าน ให้มอบอำนาจแก่ผู้มาเคลมเครื่อง
     2.4  ใบเสร็จรับเงิน ออกโดย บริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีจำกัด
3. การตรวจเช็ค
     3.1   ฝ่ายเซอร์วิส ทำการตรวจเช็คเครื่อง หากตรงตามเงื่อนไข ระยะเวลาที่รับประกัน ภายใน 1ปี   ตามความความคุ้มครอง ประกันหน้าจอแตก ช่างจะทำการซ่อมเปลี่ยนหน้าจอ
     3.2  หากไม่ตรงตามเงื่อนไข  ทั้งระยะเวลาการรับประกัน หรือ เครื่องเคยถูกแกะ จากช่างอื่นที่ไม่ใช่ช่างของศูนย์บริการของแบรนด์  จะแจ้งลูกค้าให้ทราบ ว่าการประกันหน้าจอแตก สิ้นสุดลง และหากต้องการเปลี่ยนหน้าจอจะเกิดค่าใช้จ่ายที่ ลูกค้าต้องชำระก่อนทำการเปลี่ยนหน้าจอ
     3.3  ฝ่ายเซอร์วิส จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก่อนทำการซ่อม และลูกค้า ชำระค่าซ่อมก่อน โดยสามารถ ชำระได้ที่ ฝ่ายเซอร์วิส ซึ่งจะออก ใบเสร็จรับเงิน และ เอกสารรับเครื่องให้ลูกค้า
     3.4  ฝ่ายเซอร์วิส จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งนัดหมายรับเครื่องคืน
     3.5  ลูกค้านำเอกสารใบรับเครื่อง/ใบเสร็จ มายื่นที่สาขาเพื่อรับเครื่องคืน
4.  รับประกัน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซ่อม ด้วยอาการเกี่ยวข้องกับหน้าจอ (ไม่รวมหน้าจอแตกซ้ำ)


Supported file types and file is not more than MB